Tūrisma biznesa ziņas

Zemgalē notiks apmācību seminārs “Tūrisms un viesmīlība”

Zemgales tūrisma asociācijas sadarbībā ar Tūrisma attīstības valsts aģentūru aicina Jūs šī gada 15. oktobrī piedalīties apmācību seminārā “Tūrisms un viesmīlība”. Apmācību seminārs ir bezmaksas, apmācību seminārā var piedalīties ikviens Zemgales reģiona tūrisma nozares pārstāvis. Apmācību semināra norises vieta – Mežotnes pils (Mežotnes pagasts)...

Latgalē aktīvi top jauna dabas tūrisma infrastruktūra

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās. II kārta” Nr.3DP/3.5.1.3.0/12/IPIA/VARAM/001 ietvaros Dabas aizsardzības pārvalde šogad turpina dabas tūrisma infrastruktūras attīstību teju visā Latvijā. Latgalē darbi norisinās dabas parkos...

Pārrobežu sadarbības projekta HANSA partneru tikšanās Pārgaujas novadā

Augusta beigās 11 ar Hanzas vēsturi cieši saistīti partneri apstiprināja pārrobežu sadarbības projektu HANSA (Ilgtspējīga jaunā Hanzas alianse). Projekta tapšanu nodrošina Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam atbalsts...

Pieredzes apmaiņa Pārgaujas novadā: mājamatnieku un mazo ražotāju sadarbība

9. oktobrī, Pārgaujas novada, Straupes pagasta Plācī norisināsies pieredzes apmaiņas vizīte - “Mājamatnieku un mazo ražotāju sadarbība: priekšnosacījums veiksmīgai  attīstībai”. Vizītes laikā Pārgaujas novadā viesosies Lielvārdes novada pašvaldība, lai tiktos ar Pārgaujas novada biedrību...

Rosina atvieglot digitālo tahogrāfu karšu izdošanu un kontroli

8.oktobrī Valsts sekretāru sanāksmē (VSS) rosināts samazināt administratīvo slogu šoferiem, saņemot digitālā tahogrāfa kartes. To paredz VSS izsludinātie grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.836 „Noteikumi par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites digitālās kontrolierīces...

Tūrisma Biznesa ziņas